Funktioner

Organisering av utrustning

Utrustningsregister

DentServ skapar ett komplett register på alla dina utrustningar och tillhörande information. Du håller enkelt reda på serie/MTA-nummer, servicedata, valideringar, dokument och mycket mer. Systemet påminner även automatiskt när det är dags för årsservice.

Din medicinska utrustning registreras och katalogiseras i enlighet med gällande regler och föreskrifter.

Utrustningsregister

Förebyggande service

Förebyggande service på automatik

Förebyggande service

DentServ håller automatiskt koll på tidpunkter för förebyggande service på all din inlagda utrustning, och skapar en detaljerad lista med aktuell service, så att du kan lägga tiden på annat!

Läs mer →

Avancerat statistiksystem

Statistik

DentServ samlar automatiskt statistik på allt som rör alla din dentala utrustning. Du får t.ex. koll på vilket rum det blir flest fel i, vilken utrustning som kostar mest o.s.v. Denna statistik är till stor hjälp sen vid beslut om inköp av ny utrustning.

Statistik

Automatiska felanmälningar

Automatiska felanmälningar

Automatiska felanmälningar

Så fort du registrerar en felanmälan så notifieras din servicetekniker automatiskt via e-mail, notiser eller SMS. Det gör att du inte behöver lägga värdefull tid på kommunikation.

Till varje felanmälan sparas även alla åtgärdsrapporter vilket skapar en komplett servicehistorik på varje utrustning.


Dokumenthantering

Dokumentarkiv

DentServ samlar all dokumentation för din utrustning på ett och samma ställe. I dokumentarkivet lägger du enkelt upp manualer, valideringsprotokoll, fakturor m.m.

Dokumentarkiv